08-594 406 10 akeri@ostervalls.com

TJÄNSTER AIR CARGO

SNABBA LÖSNINGAR FÖR ERA TRANSPORTPROBLEM

Transporter för era behov


Air Cargo – Flygfrakt

Snabbt och enkelt  ska vi kunna tillgodose våra uppdragsgivares behov, lämna förslag på transportlösning och prisuppgift.

Östervalls Flygfrakt transporterar Ert gods, tryggt och ansvarsfullt i hela Norden, Europa och Baltikum.

Våra chaufförer är SÄPO-kontrollerade och har tillstånd att köra ”airside” på de flesta flygplatserna.

Flyggods

Flygfrakt på väg. Transporter av allt slags gods, som importeras och exporteras, allt från livsmedel till industriprodukter, inom Norden och till de flesta destinationer i Europa.

Vi samarbetar med kända flygbolag, speditörer och expressbolag som SACT, SAS Cargo, Finnair Cargo, TNT och UPS, för att nämna några. Vi utför  transporter av bland annat flygpalletter, flygmotorer, styckegods samt expresstrafik.

}

Expressgods

I stort sett allt slags gods som behöver snabb transport. I princip kan vi ha en lastbil med chaufför i på väg inom en timme. Innefattar transporter av allt från små paket till flera ton.

 

Styckegods

Behöver ni transportera pallar eller kombinerade sändningar av paket och pall? Vi har lösningen för er!

Special-transporter

Specialtransporter avser transporter av gods som kräver mycket utrymme i bredd, höjd, längd och eller väger mycket.

Vi är till exempel specialiserade på transporter av flygmotorer där det krävs luftfjädrade transportenheter och specialutbildad personal.

ADR styckegods-transporter

Våra förare är utbildade och våra fordon är utrustade för att klara alla typer av ADR-gods, även klass 7 (radioaktivt gods). Dock ej klass 1 (Explosivt).

 

flygplan och LASTBIL

Godstransporter med flyg

Den största delen av alla godstransporter, mätt i enheten [ton*km] , sker på väg och utförs med lastbil. Mätt i enheten varuvärde är lastbilens andel av godstransporterna ännu mer dominerande.

Som flygfraktbolag är förstås våra mest frekvent använda transportmedel bil, lastbil och flygplan.