08-594 406 10 akeri@ostervalls.com

OM ÖSTERVALLS FLYGFRAKT

Flygbild från starten 1972, mycket har hänt sen dess!