08-594 406 10 akeri@ostervalls.com

Flygfrakt

Inom Norden, Europa och Baltikum

VÄRME/KYLA - GODS

Transporter av allt slags flyggods, som importeras och exporteras, allt från livsmedel till industriprodukter. Inom Norden och till de flesta destinationer i Europa.

Expressgods

I stort sett allt slags gods som behöver snabb transport. I princip kan vi ha en lastbil med chaufför i på väg inom en timme. Innefattar transporter av allt från små paket till flera ton.

Styckegods

Behöver ni transportera pallar eller kombinerade sändningar av paket och pall? Vi har lösningen för er!

Specialister på Flygfrakt

Norden och europa

Östervalls Flygfrakt AB grundades 1972 och är specialiserat på transporter inom flygfrakt. Vi bedriver åkeriverksamhet till flertalet destinationer inom Norden samt ute i Europa.

Vi samarbetar med ett flertal stora och kända marknadsaktörer i branschen verksamma som; flygbolag, speditörer och expressbolag. Det ger maximal kapacitet för att tillgodose kundens önskemål. Vi utför transporter av bland annat flygpalletter, flygmotorer, styckegods samt expresstrafik.

Östervalls Flygfrakt AB har sitt huvudkontor i Arlandastad, filial i Helsingborg respektive Tallin, där verksamheten bedrivs i egna lokaler, med tillhörande verkstad och tvätthall. Östervalls Flygfrakt har idag mer än 80 anställda, besitter en vagnpark bestående av 160 enheter och omsätter cirka 100 miljoner SEK årligen.

 

Flygfrakt inom Norden, Europa och Baltikum